Co je a k čemu slouží diagnostika

Co je a k čemu slouží diagnostika

Základem úspěšné terapie či sportovního tréninku je velice často diagnostika, kterou provádí fyzioterapeut nebo specializovaný sportovní trenér. Často se ale setkáváme s obavou ze strany klientů, kteří nevědí, co si pod pojmem diagnostika představit. Bude to nepříjemné či bolestivé? Je se mnou vše špatně a cvičení mě už nezachrání? Jak to vlastně bude probíhat? Pojďme si tedy spolu představit a popsat proces diagnostiky tak, jak jej používáme u nás v TheraGym.

Obecně lze diagnostiku rozdělit na dvě hlavní části – anamnézu a vyšetření. Anamnéza (z řeckého anamnésis, tedy rozpomínání) spočívá v cíleném rozhovoru s klientem, který má za cíl zjistit všechny podstatné informace, které mohou mít význam pro terapii či trénink. Jedná se o veškeré podrobnosti o obtížích, kterými jedinec trpí, od délky trvání až po konkrétní popis bolesti či omezení pohybu. Podstaté jsou předchozí úrazy, operační zákroky či nemoce – často odhalíme časovou shodu výskytu obtíží a operačního zákroku jiné oblasti (například bolest zad po operaci kolenního kloubu). Zajímají nás i informace z běžného života, kam patří zaměstnání, sportovní aktivity, životospráva, spánkový režim a další podrobnosti, které nám umožní co nejlépe poznat klienta a tak najít klíč k jeho obtížím. Tento „výslech“ často zachází i do maličkostí – zajímá nás i tvar Vašeho polštáře či stav Vaší obuvy. Do anamnestické části taktéž patří záznamy z předchozích vyšetření, veškeré lékařské zprávy a obdobné dokumenty.

V druhé části diagnostiky dochází na vlastní vyšetření, které je absolvováno po odložení oblečení (odkládá se občasně do spodního prádla, často dojde na odložení pouze specifické části oblečení – například ponožek či trika, prioritou je vždy komfort klienta). Klasické vyšetření se rozděluje na aspekční (pohledem), palpační (pohmatem) a vyšetření specifické – pomocí testů, zkoušek, případně nástrojů typu neurologického kladívka. Perkusní (poklepové) a auskulační (poslechové) vyšetření se v našich oborech běžně nevyužívá. Při této části diagnostiky sledujeme symetrii těla, svalovou sílu, napětí, rozsah pohybu v kloubech, bolestivost svalů a šlach při pohmatovém vyšetření a způsob provedení různých pohybů – například chůze či dřepu. Při vyšetření se snažíme vyvarovat výskytu bolesti – typicky lze získat požadovanou informaci, aniž bychom bolestivě působili na klienta.

Po zhodnocení všech získaných informací dojde ke stanovení vlastní diagnozy, pakliže je to možné (v případě například funkčních poruch je jednoznačná diagnoza někdy obtížná a často k ní dochází během terapie). Následně je klientovi přiblíženo, proč jeho obtíže či bolesti vznikají a taktéž jak se jich zbavit a zajistit, aby se znovu neobjevily. Na této části si obzvlášť zakládáme – snažíme se, abychom vždy odstranili příčinu obtíží, nikoliv jen následky. Zároveň vždy klientovi přibližujeme, proč má obtíže, kvůli kterým nás vyhledal. Diagnostik pak stanovuje terapeutický plán, který obsahuje vhodné doporučení a rady pro klienta, ideální doplňky stravy či pomůcky a samozřejmě cvičení, které je nosným prvkem naší terapie.

Celý diagnostický proces trvá obvykle jednu hodinu, což jen zdůrazňuje význam, který kvalitě diagnostiky přikládáme – je stěžejní pro úspěch delšího terapeutického procesu či sportovního tréninku. Jako diagnostici u nás zároveň působí naši nejzkušenější fyzioterapeuté a trenéři, což dále podtrhuje nutnost kvality této první procedury. Občas dokonce dochází k týmové diagnostice, kdy se fyzioterapeut a trenér společně podílejí na diagnostickém procesu, abychom zvážili všechny možné příčiny Vašich obtíží a nabídli Vám co nejkvalitnější péči.

Autor článku: Mgr. Petr Šádek – Diagnostika, Fyzioterapie