FYZIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉDiagnostika

Zhodnocení silných a slabých stránek pohybové soustavy klienta s následným stanovením vhodné terapie, tréninku, kompenzačního a sportovního plánu.

Terapie

Vhodně zvolené postupy, které vycházejí z pohybové diagnostiky a směřují k dosažení lepších sportovních výsledků či fyzického a psychického zdraví a pohody.

Sportovní konzultace

Služba  určená  výkonnostním a vrcholovým sportovcům. Radíme v oblasti sportovního tréninku a výživy, doporučíme také vhodný způsob kompenzace spcecifického zatížení.

Poskytujeme fyzioterapeutickou péči pro širokou škálu obtíží - od bolestí libovolných částí pohybového aparátu (klouby, záda, hlava,..) umíme řešit i problémy neurologického či ortopedického rázu - závratě, migreny, brnění končetin či prstů, svalové slabosti, křeče, stavy po úrazech či po operačních zákrocích a mnoho dalších.
V terapii pak využíváme metod vývojové kineziologie (Dynamická neuromuskulární stabilizace, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Senzomotorická stimulace, metoda dle Lewitové-Hermachové, Bruggerův koncept a další), využíváme rádi i manuální terapii (dle Lewita, dle Mojžíšové, dle Lewitové-Hermachové), v neposlední řadě pak krom kinesiotapingu i metody psychosomatické relaxace (relaxační trénink, pohybová terapie).

DĚTSKÁ FYZIOTERAPIE

Termín návštěvy si rezervujte prostřednictvím emailu zuzka.jarosova@centrum.cz nebo na čísle 605 513 241.

V terapii pracujeme také s dětskými pacienty - od novorozenců až po školní věk. Zuzka v terapii využívá Vojtovy metody, kterou kombinuje s prvky terapie dle manželů Bobathových a metody dle Feldenkraise. Díky tomu umí pracovat se širokou škálou obtíží, které mohou děti trápit - nesprávný psychomotorický vývoj v prvním roce života, opožděné vzpřimování, stranové asymetrie, plochonoží, veškeré bolesti pohybového aparátu a další.
Objednat se k naší dětské terapeutce lze jak na vlastní terapie, tak i na konzultace z hlediska správného vývoje nebo pro doporučení vhodné pomůcky na nošení či stimulaci vývoje. Přijímáme dětské pacienty i na preventivní či specifickou diagnostiku.


TheraGym

Slévačská 36, vchod z ulice Kukelská, Praha 9 - Hloubětín
Bus 110, 141 zastávka Sídliště Lehovec

+420 223 000 325
+420 773 662 404