Barbara Tuma opět v Theragymu

22.08.2022

Managing sports injuries

Uplatnění vědeckých principů tréninkové nauky v praktické fyzioterapii

Co znamená "funkční a kondiční trénink" ve sportovní fyzioterapii? Jak se trénuje zraněná tkáň?

Možnosti tréninku tkáně jsou vždy závislé na fázi, ve které se poraněná tkáň nachází. Kolik zatížení

nebo jakou intenzitou můžu trénovat funkčně dle sportu a každodenní zátěže?

Když chce fyzioterapuet dosáhnout tréninkem zlepšení stavu zraněné tkáně, tak si vždy musí být

vědom toho, kolik zátěže(tréninku) je povoleno pro pacienta v daný moment.

Znalost nejnovějších vědeckých poznatků nejen o kondičních faktorech tréninku a tréninkových

principech zdravé tkáně je základem správného rehabilitačního tréninku.

Umění práce fyzioterapeuta je vždy motivace a zároveň brzdění aktivity pacienta. Vedení kondičního

tréninku fyzioterapeutem je o tom, že má znalost o nemocné nebo zraněné tkáni a ví, jaká zátěž je na

kolik nutná, aby se tkáň rehabilitovala a zároveň se zlepšovala jeho kondice. Spolupráce mezi

trenérem, sportovním fyziterapeutem a lékařem je důležitý faktor pro sportovce. Umění práce

sportovního fyzioterapeuta je dostat sportovce kondičně minimálně na úroveň před zraněním nebo

během fáze rehabilitace zlepšit kondiční deficity stavu před úrazem. Rehabilitaci musíte brát vy 
i sportovec jako novou šanci!

Program kurzu:

Všechny 3 dny jsou nabité informacemi jak z teorie, tak praxe. Úvod kurzu je věnovaný fyziologii
a biochemii měkkých tkání, jednotlivým fázím hojení a s tím spojené příklady sportovní rehabilitace
a praktické porozumění statické a dynamické stabilitě.

Druhý den se věnujeme především specifické fyziologické zátěži tkáně po úrazu, silovému,
vytrvalostnímu a rychlostnímu tréninku ve fázi hojení a plyometrii.

Poslední část kurzu je věnovaná praktické ukázce na pacientech, workshopu, kazuistikám
a závěrečnému opakování.

Cíl:

Cílem kurzu je především získání praktických zkušeností v oblasti rehabilitačního tréninku - diagnostika, plánování a provedení fyzioterapie v rámci sportovních zranění. Schopnost přenést získané informace
a zkušenosti do praxe. Kurz je inspirován nejnovějšími vědeckými poznatky
a zkušenostmi.

Cena kurzu zahrnuje:

  • Certifikát o absolvování
  • Občerstvení v průběhu kurzu
  • Profesionálně připravená skripta v tištěné podobě

Datum: 18.-20. 11. 2022

Místo konání: TheraGym, Slévačská 752/36, 198 00 Praha 14-Hloubětín

Lektor: Mgr. Barbara Tůma (Barbara Tuma)

Cena: 450 € při přihlášení do 31. 8. 2022, skupina 2 a více lidí sleva 25 €